Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Варна

Апелативен съд гр. Варна обхваща следните Окръжни съдилища: ВАРНА, СИЛИСТРА, ДОБРИЧ, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ, РАЗГРАД.

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Петър Стоянов Петров, рег. № 224, с район на действие РС гр. Варна.

Нотариалната колегия разполага с офис на адрес гр. Варна, бул. "Сливница" 49 "А", ет. 2. Административен секретар Цветомира Христова, тел.0876/30 60 05, https://rnk-varna.org/