ВНИМАНИЕ - до 26.01.2018 г. НЕ ЗАЯВЯВАЙТЕ услугата "предварително отпечатване на Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС)"

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със стартирането работата на системата за свързаност между НОТАРИАЛНАТА КАМАРА и МВР, бихме желали да Ви информираме, че към настоящия момент НЕ Е ВЪЗМОЖНО да заявявате услугата предварително отпечатване на СРМПС/Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство/. За активирането на услугата ще бъдете информирани допълнително.

Нотариална камара