05 Дек. 2018 г.
Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 23 и 24 февруари 2019 година

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че в бр. 100/2018 г. на Държавен вестник е публикувано съобщение за насрочване на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България:

Съветът на нотариусите на

...
03 Дек. 2018 г.
Благодарствено писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание благодарствено писмо от г-жа Силвия Георгиева - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), до председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара - нот....

28 Ноем. 2018 г.
В Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Уважаеми дами и господа, 

Информираме Ви, че в бр.98 от 27.11.2018 г. на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и...

21 Ноем. 2018 г.
Проект на Кодекс за поведение при обработване на лични данни от нотариусите и Нотариалната камара на Република България

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че Проект на Кодекс за поведение при обработване на лични данни от нотариусите и Нотариалната камара на Република България с подробно нанесени корекции, съгласно направени от...

25 Окт. 2018 г.
Медийно отразяване и поздравителни адреси за Третия конгрес на Нотариалната камара

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на Вашето внимание материали, отразяващи тържественото отбелязване на 20-ата годишнина на Нотариалната камара в Правен свят,...

24 Окт. 2018 г.
24 октомври - Ден на нотариуса! Двадесет години Нотариална камара на Република България!

Днес, 24 октомври, е Денят на нотариуса! Честваме двадесет години от създаването на Нотариалната камара!

Честит Празник Колеги!

*на снимката- Министерство на правосъдието поздравява участниците в тържественото събрание по...

Страници