Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас

Апелативен съд гр. Бургас обхваща следните Окръжни съдилища: БУРГАС, СЛИВЕН, ЯМБОЛ.

Председател на Нотариалната колегия е нотариус Гергана Недина, рег. № 607, с район на действие РС Поморие, тел. 0596 / 8 94 54