Трети конгрес на нотариусите в Република България

Уважаеми колеги,

Тази година се навършват 20 години от създаването на свободния български нотариат. Работата на нотариуса винаги е била символ на правовия ред и доверието на обществото в законността. В изпълнение на служебните си задължения, нотариусът, утвърждаващ високия морал на професията, през последните две десетилетия доказа своята незаменимост, както за обществото, така и в сферата на юридическите професии. Уважението и доверието, което изградихме през последните две декади, е плод на задълбочена и аналитична научна работа и упорит труд. През периода професията ни се сблъска с множество предизвикателства, които ние категорично преодоляхме и не спряхме да се развиваме и да се учим. Новите технологии и световните процеси по дигитализация не останаха в страни от нашите професионални търсения, а напротив - Нотариалната камара се превърна в лидер от световен мащаб в инкорпорирането на модерните технологии в ежедневната ни работа в интерес на гражданите, обществените структури и бизнес организации. 

Стремежът ни е да ознаменуваме достиженията и натрупания опит през дългогодишния път, който извървяхме единно и достойно, чрез подобаващо тържествено честване на 20-годишнината на Нотариалната камара. Започва процесът по организацията на Третия конгрес на нотариусите. Планираме събитието да представлява кулминация и манифест на завоювания през годините ни авторитет. Ще отправим покана към първите хора на държавата, към световния и европейски нотариален елит. Считаме, че честванията ще бъдат проведени достойно и впечатляващо, не без подкрепата на всеки един от вас. За финансиране на планираните прояви, бихме били признателни, ако се присъедините към инициативата, чрез оказване на финансова подкрепа на цитираната по-долу банкова сметка:

Уни Кредит Булбанк:BG46UNCR76301039223462

BIC код:UNCRBGSF  

NB: Моля, при попълване на платежните нареждания, да посочвате като основание за плащане "Трети конгрес на нотариусите". С оглед добрата организация на мероприятието, моля да превеждате Вашите дарения в срок до края на месец май тази година.

 

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на НК