Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаски окръжен съд

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви Решение №31/22.01.2018 г. на Бургаския окръжен съд, касаещо задълженията на нотариусите, съгласно чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.

 

С уважение,

Административен секретар