Промяна на залата за провеждане на Пролетен семинар на НK, 31.03.2018 г.- София

Уважаеми дами и господа,

Иформираме Ви, че Семинарът на Нотариалната камара, насрочен за 31.03.2018 г., ще се проведе в хотел "Маринела" - гр. София, като залата за провеждане на събитието бе променена. Форумът ще се проведе в зала "София", вместо предварително обявената зала "ЕФЕ" при същата програма, с която можете да се запознаете по-долу:

 

ПРОГРАМА

Пролетен семинар на Нотариалната камара на Република България

31.03.2018 г. /събота/

 зала „София“, хотел „Маринела“-София

9:30 – 11:15 - Разяснения относно правоприлагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни -  адвокат Ралица Гуглева.

11:15 – 12:15 - Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари – въвеждане на изискванията на Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. - г-н Евгени Евгениев – директор на САД „Финансово разузнаване“, Райна Христова-Янева - началник отдел "Контрол върху задължените лица", д-р Николай Алдимиров – председател на УС на Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП)

12:15 – 13:30 - Обедна почивка

13:30 – 15:30 - Въпроси, свързани с правоприлагането на ЗУТ и ЗКИР – Камелия Маринова - съдия от ВКС (подробен план за лекцията на съдия Маринова можете да видите ТУК)

 

 

С уважение,

Административен секретар