Проект за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - Подпис на преводач вече ще се заверява от нотариус, а не в само в МВнР в София. Услугата поевтинява от 15 на 5 лева (без ДДС)

Уважаеми дами и господа,

Предлагаме на вниманието Ви линк към изявление на г-жа Екатерина Захариева- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи, относно проект на изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа:

http://www.mfa.bg/bg/events/6/1/5866/index.html

Предложението на министър Захариева за изменение на горецитирания нормативен акт, предвижда заверката на подпис на оторизиран от Министерството на външните работи (МВнР) преводач на документи, да се извършва от всички български нотариуси по места, а не както досега-от централното управление на Министерството в София.

В текста на публикуваното на официалната интернет страница на МнВР съобщение, можете да се запознаете и с направено от председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара – г-н Димитър Танев, изявление по повод проектните нормативни предложения : „Нашите нотариуси работят в 133 населени места в България и е налице възможност за всеобхватно обслужване на гражданите в цялата страна. Нотариалната камара подкрепя напълно усилията на министър Захариева за намаляване на административната тежест и ще продължим да работим в тази посока. Приветстваме прагматичния подход на министър Захариева, а именно вниманието към детайла, който е решаващ за постигане на желаните резултати”.

 

С уважение,

Административен секретар