ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДЕН НА ЮРИСТА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ДНЕС Е ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ДЕН НА ЮРИСТА!
Позволете от името на Съвета на нотариусите и от мое име да ви поздравя с професионалния ни празник! Нека си пожелаем все така да утвърждаваме достойнството на нашата професия в юридическото пространство и в очите на хората!
Нека, в годината когато честваме двадесет години свободен нотариат в България, си припомним една мисъл на Имануел Кант:

"Човек е свободен само тогава, когато не му се налага да се подчинява на никого, освен на закона."

Димитър Танев

Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара