Осигуряване на достъп до електронната услуга „Подаване на искания за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК"

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че на служебните си електронни пощи сте получили писмо във връзка с осигуряването на достъп до електронната услуга  „Подаване на искания за издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК“.

 

С уважение:

Административен секретар на НК