Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни ср

Уважаеми колеги,

Предлагаме на Вашето внимание, линк към брой № 62, от дата 01.08.2017 г. на Държавен вестник, където е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=116612

Моля да обърнете внимание на факта, че транзитната регистрация по чл. 22, т. 3 от горецитирания нормативен акт, отпада в новата редакция на същия – „§ 10. В чл. 22 т. 3 се отменя.“

С уважение,

Административен секретар