Модул „Кметове“ в информационна система „Единство 2“

Уважаеми колеги,

Във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпирането на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба №32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, по силата на новия чл. 9б, се предостави на органите на местната администрация, при упражняване на нотариални функции, в предвидените от закона случаи, право на ограничен достъп за въвеждане в „Единство 2“ на извлечения по чл. 9а, т. 1 и 2 от Наредба 32.

Единната информационна система „Единство 2“, Модул „Кметове“ е достъпен на адрес: https://municipality.notary-chamber.bg или през сайта на Нотариалната камара: http://www.notary-chamber.org/. Достъпът се осъществява посредством потребителско име и парола, които ще бъдат разпратени своевременно съгласно списъците предоставени от Националното сдружение на общините в Република България.

В приложения файл „Инструкция за експлоатация“ ще намерите подробно описание на стъпките за въвеждане на извлечение.

При въпроси или нужда от съдействие за работа с ЕИС „Единство 2“ моля да се свържете с нас от 09,00 до 18,00 ч. в работни дни на имейл: municipality@notary-chamber.bg или тел.: 0700 10 116

Моля, след успешно достъпване на системата да започнете своевременно въвеждане на извлеченията.

Нотариалната камара счита, че пускането на модул „Кметове“ към ЕИС „Единство 2“ с цел възпиране на имотните измами е акт с огромно обществено значение, осигуряващо сигурност и спокойствие на гражданите. Разчитаме изключително на съдействието на НСОРБ и органите на месната власт, процесът по въвеждане на коректни извлечения да протича своевременно.

Инструкцията за експлоатация може да видите тук.

 

Успешен ден,

Нотариална камара