ВАЖНО! Информация за изпит за помощник-нотариуси по заместване, организиран от Министерство на правосъдието

Уважаеми колеги,

Предстои организиране и провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване от Министерство на правосъдието.

Моля в най-кратки срокове да подавате информация към служителите на Нотариалната камара при желание за участие в изпита.

 

Административен секретар