Мартин Николаев Борисов (pom578)

Помощник-нотариус

Град: 
Монтана
Дата на вписване: 
25 Окт. 2015 г.
Забележка: 
без право на заместване
Алинка
Огнянова
Паралюзова

Нотариус

Район: 
Монтана
Град: 
Монтана
Адрес: 
ул. Стефан Караджа 4, ет.2