Снежана Иванова Иванова-Самуилова (720)

Нотариус

Район: 
Пазарджик
Град: 
Пазарджик
Пощенски код: 
4400
Адрес: 
ул. "Червен Стоян" № 7, вх. Б, ет. 0
Телефон: 
0879 55 66 94
0879 55 66 92
034 940 480
Дата на вписване: 
28 Апр. 2017 г.