Теодора Йорданова Чамуркова (718)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Горна Оряховица
Град: 
Горна Оряховица
Дата на вписване: 
16 Септ. 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 16.09.2017 г. до 16.09.2019 г.