Яна Йорданова Колева (081)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Дата на вписване: 
14 Юли 2018 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 14.07.2018 г. до 14.07.2020 г.
Христина
Йорданова
Колева

Нотариус

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Адрес: 
ул. Преслав № 31
Забележка: 
промяна адреса на нотариалната кантора, считано от 26.09.2016 г.