Христина Йорданова Колева (081)

Нотариус

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Пощенски код: 
6300
Адрес: 
ул. Преслав № 31
Телефон: 
038/66 29 66
Дата на вписване: 
15 Септ. 1998 г.
Забележка: 
промяна адреса на нотариалната кантора, считано от 26.09.2016 г.
Яна
Йорданова
Колева

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Хасково
Град: 
Хасково
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 14.07.2018 г. до 14.07.2020 г.