Диана Христова Чакърова (075)

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Пощенски код: 
1000
Адрес: 
ул. Узунджовска 7-9, ет. 3, офис № 7
Телефон: 
980 77 31
Дата на вписване: 
31 Авг. 1998 г.