Маргарита Петрова Станчева (057pom)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Дата на вписване: 
28 Септ. 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 28.09.2017 г. до 28.09.2019 г.
Веселина
Бойчева
Благоева

Нотариус

Район: 
Пловдив
Град: 
Пловдив
Адрес: 
ул. Георги Бенковски 19