Анна Щилиянова Бояджиева (002zm)

Помощник-нотариус по заместване

Район: 
София
Град: 
София
Дата на вписване: 
08 Юли 2017 г.
Забележка: 
срок на заместване 2 (две) години, считано от 08.07.2017 г. до 08.07.2019 г.
Албена
Щилянова
Наумова

Нотариус

Район: 
София
Град: 
София
Адрес: 
ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8