main banner
Списък на нотариусите:
Честит празник!

16.04.2014

Уважаеми колеги,
 
От името на членовете на Съвета на нотариусите, бих искал да поздравя всички нотариуси, помощник-нотариуси и служители в нотариалните кантори по повод Деня на Конституцията и юриста.
Тази година се навършват 135 години от приемането на Търновската конституция – символ на следосвобожденска и съвременна България.
Нека дейността ни продължава да е пример за правна стабилност, за сигурността на гражданските правоотношения, както и да допринася за повишаване на доверието на гражданите към отговорната и общественозначима професия - Нотариус. 
Пожелавам на всички здраве, лични успехи и много професионални постижения! 
Честит и весел празник! 
 
Красимир Катранджиев,
Председател на Съвета на нотариусите
 
 
 
Покана за участие в 26-та Конференция на Европейските нотариуси

1.04.2014

Уважаеми колеги,

...
Съобщение във връзка с изпита за помощник-нотариуси по заместване

25.03.2014

Уважаеми колеги, 

...
Програма за семинара в КК "Боровец" на 22 и 23 март 2014 г.

19.03.2014

Уважаеми колеги,

...
Обучителен семинар,организиран от Атлантическия клуб в България

26.02.2014

Уважаеми колеги,

...
Отчетен доклад на Съвета на нотариусите за 2013 г., Отчетен доклад на Контролния съвет за 2013 г. и Проектобюджет на Нотариалната камара за 2014 г.

21.02.2014

Уважаеми колеги,

...
Информация за медийния отзвук на проведената на 18.02.2014 г. бизнес-закуска на тема: "Кражбата на фирми - проблеми и противодействие"

20.02.2014

Уважаеми колеги,

...
Редовно Общо събрание на 22.02.2014 г.

19.02.2014

Уважаеми колеги,

...

 
Съобщения
Новини