main banner
Списък на нотариусите:
Конгрес на френските нотариуси в град Страсбург, Франция, който ще се проведе от 11 май до 13 май 2015 г.

1.04.2015

Уважаеми колеги, 

...
Нови служебни пощи на нотариусите. Електронен адрес - административен секретар

20.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Годишен семинар на Нотариалната камара - ПРИДРУЖИТЕЛИ

20.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Декларация във връзка с ЗИД на ЗА

17.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Заповед на Министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване 29.04.2015 г. и 30.04.2015 г.

17.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Програма Семинар гр. Хисар - 28.03.2015 г.

16.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Служебни пощи от 10.03.2015г.

10.03.2015

Уважаеми колеги,

...
Годишен семинар на Нотариалната камара 28.03.2015 г., гр. Хисар

5.03.2015

Уважаеми колеги,

...