main banner
Списък на нотариусите:
Нови служебни ел. пощи

29.04.2015

Уважаеми колеги,

...
Становище на Съвета на нотариусите по повод проект на ЗИД на ЗА и във връзка със Становището по него на Висшия адвокатски съвет от 16.03.2015г.

28.04.2015

Уважаеми колеги,

...
Решение от 24.04.2015г. на Комисия за защита на конкуренцията във връзка със ЗИД на ЗА

28.04.2015

Уважаеми колеги,

...
График за провеждане на изпита на кандидатите за помощник – нотариуси по заместване - 29.04.2015 г.

24.04.2015

Уважаеми колеги,

...
Благодарствено писмо от кмета на Община Мизия

20.04.2015

Уважаеми колеги,

...
Списък на кандидатите, допуснати до изпита за помощник-нотариуси по заместване и списък на кандидатите с нередовни документи

20.04.2015

   Уважаеми колеги, 

...
16 АПРИЛ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ЮРИСТА

16.04.2015

Уважаеми колеги,

...
Списък с одобрените кандидати за конкурса за нотариуси

15.04.2015

Уважаеми колеги,

...