main banner
Списък на нотариусите:
Становище на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара по казуса "Сграда Теодора" - гр. Русе

21.01.2015

Уважаеми колеги, 

...
Заповед № 04/19.01.2015г. на Председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара за унищожаване на документи с изтекъл срок на съхранение

21.01.2015

Уважаеми колеги,

...
Обнародване в Държавен вестник на Дневния ред и дата за провеждането на Общо събрание на Нотариалната камара на Република България

9.01.2015

Уважаеми колеги,

...
"Нотариус Футурум"

8.01.2015

Уважаеми колеги,

...
Честита Нова Година!

5.01.2015

Уважаеми колеги,

...
Весели празници!

23.12.2014

Уважаеми колеги,

...
Становище на Нотариалната камара по тълкувателно дело № 5/2014г на ВКС

10.12.2014

Уважаеми колеги,

...
Общо събрание на Нотариалната камара - 21.02.2015 г.

3.12.2014

Уважаеми колеги,

...