main banner
Списък на нотариусите:
Светли и мирни празнични дни!

28.04.2016

Уважаеми дами и господа,

...
Програма за петото издание на Нотариалния университет в Рим - 24-31 юли

28.04.2016

Уважаеми колеги,

...
На вниманието на потребителите на "НОТАРИУС ФУТУРУМ" - банкови пълномощни

25.04.2016

             Уважаеми дами и господа,

...
Участие на представители на Нотариална камара и на Нотариална камара на Федерална Република Германия в Националния икономически съвет на 21 април 2016 година

25.04.2016

Уважаеми дами и господа, 

...
Модул "БАНКИ" в ЕИС "ЕДИНСТВО" - активен от полунощ на 22.04.2016 г.

22.04.2016

                Уважаеми дами и господа,

...
Тържествено събрание в СЮБ по повод Деня на Конституцията и юриста и връчване на ежегодни награди за изявени в професията юристи

20.04.2016

             Уважаеми колеги,

...
ИНСТРУКЦИЯ № И-1 от 14 април 2016 г.за осъществяване на достъп до информационната система по чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност на основание чл. 2а, ал. 1 от Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, обнародвана в Брой № 31/19.04.2016 г. на ДВ

19.04.2016

                     Уважаеми дами и господа,

...
16 април - Ден на Българската Конституция и професионален празник на юристите

16.04.2016

Уважаеми дами и господа, членове на Нотариалната камара,

...