main banner
Списък на нотариусите:
Променена дата на провеждане на обучителния семинар на Атлантически клуб

21.10.2014

Уважаеми колеги, 

...
Съобщение за кончината на нотариус Таньо Калчев

20.10.2014

Уважаеми колеги,

...
Тълкувателно дело № 5/2014 г.на ВКС, относно необходимото съдържание на пълномощното за разпореждане. Възможност за даване на становище

17.10.2014

Уважаеми колеги,

...
Доклад на нотариус Ивайло Иванов, представен на семинара "Трансгранични наследявания" и Наръчник за обяснение на Регламент № 650/2012 относно Трансграничното наследяване

14.10.2014

Уважаеми колеги, 

...
Среща на Софийска нотариална колегия и АГКК. Подписване на анекс съм споразумение между Нотариалната камара и АГКК

10.10.2014

Уважаеми колеги,

...
Френско - български семинар в Париж на 14 ноември 2014 г.

3.10.2014

Уважаеми колеги,

...
ЕИС "Единство" - контакти за поддръжка

3.10.2014

Уважаеми колеги,

...
Заповед на Министъра на правосъдието за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване

1.10.2014

Уважаеми колеги,

...