main banner
Списък на нотариусите:
Международна конференция в Залцбург, Австрия през месец април 2017 г.

20.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Общо събрание на Нотариалната камара на 25.02.2017 г. от 10:00 ч. в зала „ЕФЕ“ на хотел „Маринела“, София

18.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Семинар на Нотариалната камара на 18.02.2017 г. относно измененията в ТЗ и новите функции на ЕИС "Единство"

17.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Международна конференция в Минск, Беларус през юни и Международен семинар в Букурещ, Румъния през март 2017 г.

15.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Споразумение за сътрудничество между Нотариалната камара на Република България и Федералната нотариална камара на Русия

10.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Семинар и презентация на новите функционалности на ЕИС „Единство“, по повод ЗИД на ТЗ от 30.12.2016 г.

10.02.2017

Уважаеми колеги,

...
ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в бр. 13 на ДВ от 07.02.2017 г.

7.02.2017

Уважаеми дами и господа,

...
Почина нотариус Огнян Каменов

1.02.2017

Уважаеми колеги,

...