main banner
Списък на нотариусите:
ЕИС „Единство“ - планирана промяна на детайли за достъп

13.08.2014

Уважаеми колеги,

...
Информация относно изменения Правилник за вписванията, обнародван в брой 63 от 01.08.2014 г.

7.08.2014

Уважаеми колеги,

...
Резолюция на Съвета на нотариатите от Европейския съюз по повод проекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

21.07.2014

Уважаеми колеги, 

...
Закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, обнародван в ДВ бр.38 от 07.05.2014г - въпроси и мнения

16.07.2014

Уважаеми колеги,

...
Възстановяване на дружеството на Съюзa на юристите в България в Пловдив

3.07.2014

 Уважаеми колеги,

...
Семинар, организиран със съдействието на Института за научни изследвания на Европейския нотариат (I.R.E.N.E.) на 26.09.2014 г.

27.06.2014

Уважаеми колеги,

...
Нотариален университет в Лион, Франция

26.06.2014

Уважаеми колеги,

...
Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

26.06.2014

Уважаеми колеги,

...