main banner
Списък на нотариусите:
ЗИД на ЗОЗ, обнародван в бр. 105/30.12.2016 г. на ДВ

12.01.2017

     Уважаеми дами и господа,

...
Актуализиране на Инструкция № И-1 от 14.04.2016 г. съгласно ЗИД на Търговския закон в сила от 03.01.2017 г.

10.01.2017

Уважаеми дами и господа,

...
"Комплексна законодателна инициатива може да ограничи имотните измами" - интервю с нотариус Димитър Танев

3.01.2017

Уважаеми дами и господа,

...
ЗИД на Търговския закон, обнародван в бр. 105/30.12.2016 г. на ДВ

3.01.2017

     Уважаеми дами и господа,

...
НОВОГОДИШНО ПОЖЕЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ

30.12.2016

 Уважаеми колеги,

...
Редовно Общо събрание на Нотариалната камара на Република България на 25 и 26 февруари 2017 година

27.12.2016

Уважаеми дами и господа,

...
Обръщение на Председателя на Съвета на нотариусите по случай Рождество Христово

23.12.2016

Уважаеми колеги,

...
Среща с Дирекция "Миграция" към ДАНС

16.12.2016

 Уважаеми дами и господа,

...